ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΙΕΣ

ASTERIES-LOGO

VIDEO

ΑΣΤΕΡΙΕΣ ..."ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"

ΑQUA FITNESS

Είναι ένα πρόγραμμα μέτριας έντασης και αντίστασης, όπου και με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (λάστιχα) αλλά και την ισορροπία του σώματος μέσα στο νερό, επιτυγχάνεται τόσο η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας όσο και η μυϊκή ενδυνάμωση αερόβια και αναερόβια.

ΑQUA CORE TRAIN

Πρόγραμμα αυξημένων απαιτήσεων, απευθύνεται σε άτομα με σχετική εμπειρία, όπου και με τη χρήση εξοπλισμού (λάστιχα) αλλά και σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ασκήσεις στοχεύουν στη βέλτιστη μυϊκή ενδυνάμωση.